.post-body { -webkit-touch-callout: none; -khtml-user-select: none; -moz-user-select: -moz-none; -ms-user-select: none; user-select: none; line-height:1.5em; }

5 Ağustos 2015 Çarşamba

Tarımda Teknoloji Kullanımı

Japonya'daki Utsunomiya Üniversitesi her yıl Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Robot Fuarına katılarak çilek toplama işlerinin robotlarla nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi.


Analiz
  • Otomasyon ve robotik teknolojilerin kullanılması Birleşik Devletlerde yapılan tarımın tümünde aşama aşama yaygınlaşırken 10 yıl içinde yeni geliştirilecek teknolojiler tarım için daha da uygun çözümler ortaya çıkaracaktır.
  • İşgücü maliyetlerindeki artış, kaynak kıtlığı ve küresel talepteki büyüme tarımdaki otomasyon düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacak ve eldeki kaynakların daha da etkin kullanılmasını sağlayarak üretim verimliliğinde bir patlamaya yol açacaktır.
  • Küçük kar marjları sebebiyle, tarımda kullanılan otomasyon ve robotik teknolojilerdeki gelişme; araştırmaya daha çok para yatıran diğer sektörlerde elde edilen sonuçlara bağlı olacaktır.
  • Birleşik Devletlerin göç politikası tartışmalı bir konu olarak kalmaya devam edeceğinden Meksika'nın göç politikası ile ekonomik olarak gelişmesi Birleşik Devletlerdeki istihdam havuzunun küçülmesine yol açacak ve tarımın daha fazla teknoloji ve otomasyondan yararlanması için baskı yapacaktır.
Verimli toprakların genişlemesi ve rejimi düzenlenebilir nehir yapısı Birleşik Devletlerin sert çekirdeğinin ve küresel güç olmasının esasını oluşturur. Hiç şüphe yok ki; ana topraklarda yapılan her türlü üretim başta tarımsal sanayi olmak üzere güçlenmeye ve daha çok otomasyon kullanmaya devam edecektir. Robot kullanımı, akıllı teknolojiler ve yerden kumanda edilen insansız hava araçları tarımda kullanımı her geçen gün artan teknolojiler arasındadır. Bu sayede kaynakların kıtlığına ve işgücü maliyetlerindeki artışa rağmen, küresel bazda artan tarımsal ürünler ihtiyacı karşılanabilmektedir. Sürücüsüz traktörler, toprak kalitesini gözlemleyen insansız hava araçları, otomatik sulama sistemleri ve hatta bitkilerin tozlaşmasını sağlayan robot arılar daha az girdi ile daha yüksek talebi karşılayıp kâr elde etmeyi uman çiftçilerin emrine girmiş durumdadır.


İhtiyaçlar ve Tarımdaki Yenilikler

Antik dönemlerdeki pamuk tarlalarının sulanması ile verim artışı sağlandığının öğrenilmesinden 19. yüzyılın ortalarından itibaren mekanik biçme makinalarının kullanılmasına kadar çifçiler teknolojinin sağladığı faydaların farkındadırlar. Yeşil Devrim, içinde yüksek verimli çeşitli tohumların da olduğu yeni teknolojileri dünyaya takdim etmiş ve Birleşik Devletlerde yetiştirilen soya fasülyesinde büyük ölçüde genetik olarak üzerinde çalışılmış ve tarımsal zararlılara dayanıklı bitkiler geliştirilmiştir. Ortalama verim- ekilen beher dönüm başına elde edilen ürün miktarı- 20. yüzyılın ortalarından itibaren her yıl bir önceki yıla göre % 2 artarak yalnızca tarım yapılan küçük bir alanda değil, teknolojinin katkısı ile küresel düzeyde de büyük olçüde yükselmiştir.

2050'lere doğru dünya nüfusunun 9 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Artan tarımsal ürün ihtiyacını karşılamak için gelecek 35 yıl içinde tarımsal ürün hasılasının en az % 25 artırılması gerekmektedir. Diğer yandan da bu artış azalmakta olan toprak ve su gibi sınırlı kaynaklara rağmen gerçekleştirilmeli ve bu tutarsızlığın ortadan kaldırılabilmesi için tarımsal sanayi bir kez daha yeni teknolojilerin kullanılmasına uyumlu hale getirilmelidir. Robot teknolojisi ve otomasyonların tarıma katılımı ürün artışı sağlamak ve gelecek yıllarda küçük dahi olsa karlı yıllar geçirmek için hayati önem taşımaktadır. 


Verilerle Yürütülen Tarımda Bir Sonraki Aşama

İnsansız hava araçları, diğer sektörler tarafından kendileri için geliştirilmiş bir teknoloji olup, genel olarak askeri operasyonlarda kullanılmaktadır. Tarımda veri toplanması ve kullanımında inanılmaz derecede etkili olmuştur. Özel bir teknolojiye sahip olarak pek çok algılayıcı ekonomik olarak kullanılabir hale gelecek 5 yıl içinde daha geniş bir alanda kullanım imkanı bulunacaktır.

Daha Düşük Maliyet
·         Uydulardan görüntü alma maliyeti hem pahalı ve hemde veri toplanacak yerlere yeteri kadar yakın konumlanamamaktadır.
·         İnsanlı hava taşıtının bir saatlik maliyeti yaklaşık 1.000 dolar tutmaktadır.
·         İnsansız hava araçlarının tüm malyeti 1.000 dolardan daha azdır.  

Kullanım Kolaylığı
·         Radyo frekansları ile kontrol edilen yerden kumandalı hava araçlarının uçurulması için bir uzman gerekmektedir.
·         Pekçok insansız hava aracı iniş ve kalkışını otomatik olarak yapabilecek şekilde donatılmıştır.
·         Pekço insansız hava aracı uçuş rotasını belirleyecek yazılıma, kamera sistemlerine ve görüntülerin optimize edilmesini sağlayacak donanıma da sahiptir.

Daha İyi Görüntüleme
·         Gözle görülemeyen mantar, tarımsal zararlıların tespit edilmesi, sulama sistemindeki aksamalar ve toprak çeşitleri konusunda daha sağlam verilerin elde edilmektedir.
·         Sağlıklı ve sağlıksız bitki formlarının tespit edilebilmesi için farklı spektrumlarda görüntü alınabilmektedir. (mesela kızıl ötesi, mor ötesi gibi)
·         Gün içinde farklı zamanlarda görüntü alınarak tohumun büyümesindeki zamanlama otomasyondan sapmaların erken tespit edilmesini  sağlamaktadır.   

Otomasyon ve robot kullanımı çiftçiler ve çiftlik sahipleri için yeni bir kavram değildir. Mesela, mandıra sahipleri, özellikle Birleşik Devletlerdekiler, 1990'ların başından beri daha çok süt almak için robotik süt sağma makinaları kullanmaktadır ve bu tür makinaların kullanılmasının daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Birleşik Devletlerin orta kesimlerinde pek çok büyük çiftlikte mekanizasyon tam olarak bilgisayarların kontrolündedir. Tohum ekimi genellikle tam otomatik olarak gerçekleştirilmekte ve hasat GPS ile kontrol edilmektedir. Yine de işgücünün bulunabilmesi ve maliyeti ekonomik olarak anlamlı ise işe teknoloji katılmaktadır.


Göç ve İşgücü Maliyetleri

El işçiliği gerektiren pek çok sahada işçilerin kaçak ve yetkisiz olarak çalıştırıldığı bir sır değildir. 2016 yılında Amerika'da yapılacak seçimler için başlatılan ön kampanyalarda göç ve göçmen konusunun sıklıkla ele alınması seçim sonunda göç harektelerinin yönünde bir değişikliğe yol açacak, ve böylece işgücü varlığı ile göçmen işgücünün maliyetinde tümü ile bir değişiklik olacaktır. Bu değişimin ve değişim metodlarının ne şekilde olacağını şimdiden kestirmek imkansız, fakat sonuçta Meksika'nın büyüyen ekonomisi ve zenginleşme çabasının Amerika'ya olan göçü azaltmış olması nedeniyle yeni bir kaynak olarak Orta Amerikalıların Amerika'ya ilgisini artırmıştır. Gerek Meksika'nın kalkınması ve gerekse Orta Amerika ülkelerinden olan göçün hızlanması Birleşik Devletlerdeki ucuz işgücünun bulunabilmesinde anahtar rol oynayan unsurlar olmaktadır.

Geçtiğimiz yıllar içinde Birleşik Devletlere kaçak olarak gelen göçmen sayısı 11 milyon kişi olarak sabit bir rakama ulaşmıştır. Yüzyıla girerken en üst noktasına ulaşan kaçak göçmen sayısı her yıl biraz daha düşerek içinde bulunduğumuz günlerde en düşük düzeyine inmiştir. Ancak göç; 2014 yılında çarpıcı bir dönüşüm geçirerek Orta Amerika'dan kaçak olarak ülkeye girenlerin sayısını artırmıştır. Meksika'dan gelen göçmenlerin sayısındaki azalma, uzun vadede gerçekleşen Meksika'daki gelişme trendlerinin bir sonucudur ki; Meksika'da kişi başına düşen gelirler artarken tarımda çalışan nüfus azalmaktadır. Bu, daha önce Birleşik Devletlerde de gerçekleşen dönüşüme benzemektedir. Hatta, istihdam havuzundaki insan kaynağı azalışını sürdürürken, Birleşik Devletler ve Meksika'daki tarım kesimi Orta Amerika'dan gelebilecek göçmen işçiler üzerinde rekabet etmeye başlamıştır bile. Buna ilave olarak, Meksika Orta Amerika'dan kaçak olarak ülkeye gelen göçmenlerin kontrol altına alınması için kısmi başarılar dahi elde etmiş olup bu da Birleşik Devletlerdeki işgücü tedarikine ilave bir sınırlama getirmiştir. Bu faktörlerin tümü Amerika'daki tarımda çalışan işgücü maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.

İşgücü maliyeti; toplam üretim maliyetinin % 17'sini oluştururken, özellikle işgücünün yoğun olarak kullanılmak zorunda olduğu sebze ve meyve tarımında işgücünün toplam maliyet içindeki payı % 50'lere kadar çıkmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerdeki gibi, Birleşik Devletlerde de bir yandan kişi başına düşen milli gelir artarken diğer yandan da tarımda çalışan işgücünün toplam istihdama oranı 20. yüzyıl boyunca azalmıştır. Yine de 1990'lardan beri işgücü maliyeti düzenli bir şekilde artarken yalnızca Ekim 2013-Ekim 2014 arasında % 1 artmıştır.


Tarımdaki İşgücü ve Kişi Başına Milli Gelir

(Seçilmiş 80 ülkenin 2011 yılı rakamlarıdır ve rakamlar yuvarlanmıştır)
İşgücü maliyetlerinin muhtemelen aynı şekilde yüksek kalacağı kabulü ile kâr marjlarının çok az olduğu Birleşik Devletlerdeki tarım kesimi, işgücü maliyetlerini düşürmenin yollarını aramakla birlikte,  tarım kesimi yeni robot teknolojileri geliştirerek insan ile yer değiştirmesini temin edecek güçte değildir henüz. Ancak diğer sanayilerin geliştirdiği teknolojinin tarımda da kullanılması ile demografik baskıların dengeleneceği ve işgücü maliyetinin azalacağı beklentisi vardır. Birleşik Devletlerdeki tarım kesimi (ve diğer gelişmiş ülkelerde) rekabetçi kalabilmek üzere yeniden tasarlanmış robotları daha çok kullanarak küresel bazda artan tarımsal ürünler talebini önümüzdeki onyıllar içinde karşılamakta ve küçük dahi olsa karlı sonuçlar elde etmekte daha şanslı ülkelerdir.


Yeni Teknolojili Cihazlar
Büyük veri teknolojisi ile akıllı teknolojilerin önemi, gelecek 10 yıl içinde tarımsal üretimin yeterli düzeyde tutulabilmesi için, gittikçe artacaktır. Diğer sektörler tarafından kendi amaçları için geliştirilen ve genel olarak askeri operasyonlarda kulanılan insansız hava araçlarının tarımda veri toplama ve bu verilerin kullanımının yaygınlaştırılmasında çok çarpıcı rolü olacaktır. Algılayıcılar, çiftçilerin daha etkin su ve gübre kullanımlarını temin etmek üzere topraktaki nem oranından azot içeriğine ve oradan besi hayvanlarının biyolojik takiplerine kadar hemen her şeyi devamlı olarak ölçümlemektedir. Bu tür bir teknolojinin benimsenmesi tümüyle robotlarla yapılacak bir hasadı ve tamamen sürücüsüz traktör kullanımını daha basit ve ve daha çabuk hale getirmektedir. Tarımda kullanılan insansız hava araçları hali hazırda da pahalı değildir ve çiftçiler için tahmini maliyeti 1.000 dolardan daha azdır.  Ancak insansız hava araçlarının fiyatları özel teknolojilerin uygulanmasına ve Federal Havacılık İdaresinin düzenlemelerine bağlıdır. Her halü karda pek çok algılayıcı ekonomik olarak yaşayabilir ve gelecek 5 yıl içinde yaygın bir şekilde kullanılabilir.

İnsansız hava araçları; üretimin artırılması ve girdi maliyetlerinin azaltılması konularında etkili bir çiftçilik yapılmasına yardımcı olacaktır, fakat el işçiliği icap ettiren alanlarda maliyetin düşürülmesi için bu teknolojiler de tek başına yeterli olamamaktadır. Çiftçiler robotla yapılan tarım teknolojilerine – robotlarla çilek toplama, bitkileri robot arılarla tozlaştırma ve gece-gündüz sürücüsüz olarak çalışan traktörlerle- ekonomik açıdan anlamlı olduğu sürece dahil olacaktır. Biz tarımdaki işgücü maliyetlerinin artmaya devam edeceğini ve robot kullanımının en sonunda bir maliyet artışı yaratıyorsa kullanımın yaygınlaşmayacağını tahmin ediyoruz. Çiftçiler daha da  gelişmiş teknolojiye erişmek için öncelikle diğer sanayilerdeki geliştirme faaliyetlerinin sonuç almasını beklemelidirler, fakat yine de daha önceki onyıllarda olduğu gibi Birleşik Devletler tarımsal endüstrileri yeni teknolojileri uygulamaya koyarak küresel ölçekte rekabetçi olmaya devam edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme