3 Temmuz 2016 Pazar

El Yazısı Neden Hala Gerekli?

Yetişkinlerin yazmayı öğrenme şekliyle kurdukları duygusal bağ bir yana, normal gelişimini sürdüren beynin, sayfa üzerinde harfler oluşturarak – basılı formatta ya da elle düz yazının yanı sıra el yazısı şeklinde – öğrendiği üzerine gittikçe daha çok araştırma yapılıyor.
Bu yıl Öğrenme Güçlükleri Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, araştırmacılar, hem öğrenme güçlüğü yaşayan hem de yaşamayan dördüncü sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar olan öğrencilerde, sözlü ve yazılı dilin, dikkat ve "kendini yönetme" becerileri (planlama gibi) ile ilişkisini inceledi.
Washington Üniversitesi'nde eğitim psikolojisi profesörü ve araştırmanın yöneticisi olan Virginia Berninger, hem kendi araştırmalarının hem de diğer çalışmaların, "el yazısının -yani harfler çizmenin- zihni meşgul ettiğini ve bunun da çocukların yazılı dile dikkat etmesini sağlayabildiğini" söylüyor.
Florida International Üni
versitesi'nden erken çocukluk eğitimi doçenti olan Laura Dinehart, geçen yıl yayınladığı makalede iyi el yazısı ile akademik başarı arasındaki muhtemel bağlantıları ele aldı: "El yazısı iyi olan çocuklar, öğretmenleri onların yazılarını okumaktan daha fazla memnun olduğu için daha iyi not alabilirken, yazı yazmakta zorlanan öğrenciler bütün dikkatlerini daha çok yazmaya verdikleri için yazdıkları şeylerin içeği zayıf kalabiliyor."
Peki ama çocukların elle harfler oluşturmalarını sağlayarak beyinlerini tetikleyebilir miyiz gerçekten? Dr. Dinehart, düşük gelirli çocukların oluşturduğu popülasyonda, anaokulunda yazmayla ilgili ince motor becerileri gelişmiş çocukların daha sonra okulda daha başarılı olduklarını söylüyor. Ayrıca Dr. Dinehart, okul öncesi dönemde el yazısı üzerine ve küçük çocukların bilişsel, motor ve sinir-kas süreçlerinin koordinasyonunu gerektiren "kompleks bir iş" için gerekli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak yöntemler üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.
Dr. Berninger, "El yazısının sadece bir motor becerisi olduğu miti tamamen yanlış" diyor. "Beynimizin motor planlama ve motor kontrol gibi motor bölümlerini kullanıyoruz ama asıl önemli olan, beynimizde görsellik ile dilin bir araya geldiği bölge. Fusiform gyrus denen bu bölge, beynin yüz ve kelime tanıma bölgesi. Burada görsel uyaranlar harflere ve yazılı kelimelere dönüşüyor" diyor. Harfleri sayfa üzerinde üretmek için onları önce "zihin gözüyle" görmek zorundasınız diye ekliyor. Beyin görüntülemeleri, el yazısında zorluk yaşayan çocukların beyinlerinde bu bölümün aktivasyonun farklı olduğunu gösteriyor.
Yetişkinlerin işlevsel beyin taramaları, okudukları sırada kendine özgü bir beyin ağının aktif hale geldiğini ve bu ağın da motor süreçleriyle ilgili alanları kapsadığını gösteriyor. Bu durum bilim insanlarının, okumanın bilişsel sürecinin harflerin oluşturulma motor süreciyle bağlantılı olabileceğini düşünmesine neden oldu.
Indiana Üniversitesi'nde psikoloji ve beyin bilimleri profesörü olan Karin James, henüz harfleri tanımayan beyin taramaları yaptı. "Çocukların beyinleri harfleri ayırt edemiyor, harflere de bir üçgene de aynı tepkiyi veriyorlar" diyor.
Dr. James, "Çocukların harfleri, karman çorman ve değişken oluyor ve aslında bu, çocukların öğrenmesi için iyi bir şey" diyor. "El yazısının çok önemli bir faydası buymuş gibi görünüyor."
Elle yazma uzmanları, elyazısı ile yazmanın – düz yazı ile yazmanın sağladıkları dışında  özel beceriler ve kazanımlar sağlayıp sağlamadığı sorusunu cevaplamakta hayli zorlandılar. Dr. Berninger, 2015 yılında yayınladığı bir çalışmasında, dördüncü sınıftan başlayarak, el yazısının hem hecelemede hem de yazı yazmada avantaj sağladığını ileri sürdü. Belki de bunun sebebi, harflerin uçlarını birbirine bağlamanın çocukların harfleri bağlayarak kelimeleri oluşturmasını kolaylaştırmasıydı.
Büyüme çağındaki çocuklarda klavyede yazı yazmak genelikle aynı beyin aktivasyonuna sebep olmuyor. Üniversite öğrencilerine ders veren hocaların çoğu gibi ben de dersi dizüstü bilgisayarlarıyla dinleyen öğrenciler sorunuyla boğuşuyorum. Bu da onları el yazısına geçirmeye çalışmaktan ziyade, dikkatlerinin dağıldığını düşünmemden kaynaklanıyor aslında. Yine de, not alma üzerine yapılan çalışmalar,"Bilgisayarda not tutan üniversite öğrencilerinin, el yazısıyla not tutan öğrencilere göre konuları daha az hatırladığını gösteriyor" diyor Dr. Dinehart.
Dr. Berninger, araştırma sonuçlarının çocukların önce harflerle tanıştırılması gerektiğini, iki yıllık çalışma ve el yazısı pratiklerinden sonra üçüncü sınıftan başlayarak tuşlara basarak, yani klavyeyle yazmaya geçilebileceğini söylüyor.
Klavyeyle, özellikle de harflerin yerlerini ezberledikten sonra, bakmadan yazmanın beyindeki çapraz iletişimli sinirlerden yararlanılmasını sağlayabileceğini de belirtiyor. Çünkü bu durumda çocuklar el yazısının aksine, iki ellerini de kullanmış oluyorlar.
Dr. Berninger, "Çocuklara her iki şekilde de yazmanın öğretilmesini öneriyoruz" diyor. "Okumayı öğrenmek için önce düz yazıyla yazmayı (böylece kelimeleri daha kolay tanıyabilirler), daha sonra heceleme ve yazı yazmak için el yazısıyla yazmayı öğrenmeliler. İlkokulun ileri sınıflarında ise klavyeyle yazmayı öğrenmeliler."
Bir çocuk hekimi olarak, bunu dijital dünyanın dikkatle yaklaşmamız gereken bir başka özelliği olabileceğini düşünüyorum. Dijital dünya, çocukların hızla gelişen beyinlerini gerçekten etkileyebilecek önemli deneyimleri ortadan kaldırmaz. El yazısında ustalaşmak, bütün o kargacık burgacık yazılar aslında insanın kendi yazı dilini oluşturmasının bir yolu.
Dr. James'in kapsamlı araştırması, dünyayı ellerimizle öğrenmemizin ve ellerimiz yoluyla dünya ile etkileşime girmemizin, onu kavrayışımız üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve elle yazmanın beyin fonksiyonlarını değiştirerek beynin gelişimini değiştirebileceğini gösteriyor.
Kaynak: http://well.blogs.nytimes.com/2016/06/20/why-handwriting-is-still-essential-in-the-keyboard-age/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme